Ondernemen voor generaties

Onze overtuiging

‘Ondernemen doe je voor generaties’, dat is onze overtuiging. Daarom bouwen we samen met de ondernemer aan een toekomstbestendige onderneming en streven we naar lange termijn waardecreatie boven gewin op de korte termijn.

“Het doel is niet om het schip te zeilen, maar om het schip te helpen zelf te zeilen.”

- John Rousmaniere

Creëer waarde voor de klant

Volgens ons begint waardecreatie in ondernemingen met scherp inzicht in hoe de onderneming waarde creëert voor de klant en zich daarin onderscheidt van de concurrentie. Innovatie staat in dienst van deze klantwaarde en is essentieel om de waarde propositie onderscheidend te houden en verder uit te breiden. Een sterke financiële performance is hierbij een belangrijke randvoorwaarde, wat zorgt voor continuïteit en mogelijkheden om te investeren in een sterk team van mensen en de benodigde middelen.
Consistentie in de focus op klantwaarde – vanuit een gedeelde en met passie beleefde visie – maakt de propositie werkelijk onderscheidend, het merk sterk, de klanten trouw en de medewerkers trots. En daarmee het concurrentievoordeel duurzaam en de onderneming toekomstbestendig. Bovengemiddelde omzetgroei, een sterke marktpositie en aandeelhouderswaarde zijn op lange termijn de revenuen van een focus op klantwaarde, niet het korte termijn doel op zichzelf.

Ondernemend investeren

Onze aanpak

Ondernemend investeren staat voor veel meer dan het inbrengen van kapitaal alleen. Wij zijn actief betrokken en vervullen verschillende waarde-toevoegende activiteiten, waarin we kennis, ervaring en creativiteit combineren. Dit is samen te vatten in vijf rollen. De mate waarin wij iedere rol vervullen verschilt per onderneming. Ook werken wij met een netwerk van partners die bekend zijn met de werkwijze van PMH. Deze specialisten kunnen wij, indien nodig, direct inschakelen om projectmatig ondersteuning te bieden op verschillende terreinen (waaronder juridisch, notarieel, financieel, fiscaal, personeelszaken en informatietechnologie).

Strategisch sparringpartner

Wij zorgen voor een duidelijke, strategische oriëntatie en identificeren groeikansen door scherp inzicht in de omgeving, de markt en de eigen organisatie te verschaffen. Op basis daarvan maken we samen met de ondernemer duidelijke keuzes. We ontwikkelen een passende strategie en helpen deze daadkrachtig uit te voeren.

Onderweg zorgen we dat de onderneming alert blijft op nieuwe kansen en ontwikkelingen en hier proactief op inspeelt. Ook wanneer alles goed gaat.

Innovatie aanjager

We stimuleren innovatie in de onderneming om het onderscheidend vermogen verder te versterken. Dit doen wij door op open wijze nieuwe ideeën, ontwikkelingen en kansen aan te dragen, zowel van binnen als buiten de sector waarin de onderneming actief is.

 

Financieel expert

Wij zorgen voor een gezonde financiële structuur en liquiditeit in de onderneming, als fundament voor verdere groei. Voor deze groei stellen wij extra kapitaal beschikbaar. Waar nodig zetten wij onze sterke reputatie in om additionele (bancaire) financiering te regelen. Daarnaast ondersteunen we het management bij het verder professionaliseren van de rapportagestructuur en bij acquisities en grootschalige investeringen.

Verbinder

Wij zetten ons uitgebreide netwerk in om de onderneming op alle mogelijke manieren te versterken. Waar nodig c.q. gewenst nemen wij het voortouw in het identificeren en benaderen van interessante partijen. Daarnaast faciliteren wij waar mogelijk synergievoordelen en kruisbestuivingen tussen ondernemingen in ons portfolio, zonder hierin dwingend te zijn.

Coach en klankbord

Wij bewaken de ondernemerskwaliteit, versterken deze – waar nodig – vanuit een coachende rol en vormen een klankbord voor de ondernemer.

Ons risicokapitaal

Ons kapitaal

Kapitaal is de brandstof van ieder bedrijf. Of u nu een revolutionair nieuw product wilt lanceren, uw bestaande bedrijf wilt uitbouwen of een concurrent wilt overnemen, als ondernemer heeft u kapitaal nodig om deze plannen te financieren. Daarnaast heeft u liquide middelen nodig om uw bedrijf te laten draaien (werkkapitaal) en zult u enige reserves achter de hand willen hebben voor onverwachte tegenvallers. Als participatiemaatschappij verstrekken wij risicokapitaal aan ondernemers om groei te financieren. Risicodragend kapitaal – ook wel durfkapitaal genoemd – is eigen vermogen (equity) wat door de eigenaren van de onderneming wordt ingebracht in ruil voor aandelen of (in combinatie met) een achtergestelde lening.

Dit vermogen is risicodragend omdat er geen zekerheden tegenover staan en de verschaffers ervan dus het volledige continuïteitsrisico lopen. Als beloning voor het beschikbaar stellen van eigen vermogen hebben de aandeelhouders recht op de winst die het bedrijf maakt en de waardestijging van de aandelen.

Wanneer wij in uw onderneming investeren is er dus zowel voor u als ondernemer als voor ons als aandeelhouder alles aan gelegen om de onderneming te laten groeien. Als ondernemende investeerder gaat onze aanpak daarom veel verder dan het verstrekken van risicokapitaal alleen.

Neem contact op