Historie

Het verhaal van PMH Investments begint in 1993. Bart van der Meer is regionaal directeur bij een grote Nederlandse bank, met ruim 25 jaar staat van dienst. Door zijn actieve betrokkenheid bij lokale ondernemers ziet hij in het midden- en kleinbedrijf een toenemende vraag ontstaan naar risicodragend kapitaal. Zo ontstaat in steeds meer bedrijven een management buy-in situatie in plaats van interne opvolging.

Vanaf dag één staan voor het participeren twee zaken vast: een onafhankelijke positie, door uitsluitend eigen kapitaal te investeren (geen fonds). En een actief betrokken rol bij de participaties, die verder gaat dan het verstrekken van kapitaal alleen. Op dat moment een zeer vooruitstrevende aanpak. En ook vandaag de dag vormen deze pijlers nog het fundament van PMH Investments.

Door een groei in zowel adviesactiviteiten als participaties ontstaat de behoefte aan focus en meer structuur in het portfoliobeheer. Dit leidt bij Bart van der Meer en zijn zoon Durk tot de gedeelde visie om vorm te geven aan een volwaardige participatiemaatschappij gericht op kleine en middelgrote ondernemingen. In 2001 besluit Durk van der Meer de overstap te maken vanuit de investment banking divisie van een grote Nederlandse bank om samen met Bart de investeringsactiviteiten uit te bouwen tot een volwaardige participatiemaatschappij gericht op het MKB, onder de naam Participatiemaatschappij Heerenveen (PMH).

Deze stap markeert een kantelpunt: PMH verlegt haar focus en ontwikkelt zich in de volgende jaren van een adviesorganisatie met eigen participaties naar een participatiemaatschappij die ook adviesactiviteiten voor derden uitvoert. Het toenemend internationale karakter van de activiteiten in de jaren die volgen leidt tot de naamswijziging naar PMH Investments. Door de groei van het eigen portfolio focust PMH zich sinds 2010 volledig op haar eigen participaties.

Vandaag de dag omvat het portfolio van PMH Investments deelnemingen in meerdere ondernemingen met een Nederlands hoofdkantoor, actief in binnen- en buitenland.