Onderscheidend vermogen

Als participatiemaatschappij zijn wij onafhankelijk omdat we investeren met eigen kapitaal (geen fonds). Wij onderscheiden ons van andere participatiemaatschappijen en investeerders door een combinatie van vier punten, resulterend in een unieke propositie:

“De pessimist klaagt over de wind, de optimist verwacht dat die draait, en de realist stelt de zeilen bij.”

- William Arthur Ward

1. Kapitaal én een actief betrokken benadering

Naast het inbrengen van risicodragend kapitaal zijn wij actief betrokken bij onze participaties en vervullen verschillende waarde-toevoegende activiteiten. Deze combinatie noemen we ondernemend investeren.

2. Focus op toekomstbestendigheid en lange termijn waardecreatie

“Ondernemen doe je voor generaties.” Dat is onze overtuiging. Daarom bouwen we samen met de ondernemer aan een toekomstbestendige onderneming en streven we naar lange termijn waardecreatie boven gewin op de korte termijn. We hanteren geen rigide exit. Bepalend voor het exit-moment is de mate waarin we door ondernemend te investeren kunnen bijdragen aan verdere groei of optimalisatie.

3. Samenwerken op basis van vertrouwen, met de ondernemer aan het roer

Voor ons staat voorop dat de ondernemer het initiatief behoudt en dus emotioneel eigenaar blijft van de onderneming. Daarom is zowel een meerderheids- als minderheidsbelang bespreekbaar, met inachtneming van de totale financieringsbehoefte. Als aandeelhouder gaan we niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar bouwen we het bedrijf samen uit. Dit doen we op basis van wederzijds vertrouwen, heldere eigen verantwoordelijkheden en een gedeelde passie voor ondernemen.

4. Snel schakelen met de blik vooruit

Wij zijn pragmatisch, flexibel en hanteren korte lijnen. Daardoor kunnen we snel schakelen en daadkrachtig handelen. Uit eigen ervaring weten we dat ondernemen geen exacte wetenschap is. Daarom hebben wij altijd een constructieve en oplossingsgerichte houding en blijven we achter de ondernemer staan. Ook wanneer dingen anders lopen dan gepland.