Investeringsvoorstel

Wij zijn doorlopend op zoek naar ondernemingen die we kunnen versterken. Het heeft onze voorkeur om voorafgaand aan een eerste kennismaking een businessplan of informatiememorandum van de onderneming te ontvangen. Hierin zien wij graag een aantal onderwerpen aan bod komen:

  • De klantpropositie (producten en/of diensten)
  • Klanten (huidig en beoogd)
  • Huidige markt, marktontwikkelingen en toekomstperspectief
  • Concurrentie
  • Onderscheidende eigenschappen ten opzichte van de concurrentie
  • Onderneming en track record
  • Team en huidige aandeelhouder(s)
  • Verdienmodel
  • Financieel overzicht en projecties
  • Kapitaalbehoefte en gewenste toegevoegde waarde naast kapitaal

Uw businessplan ontvangen wij graag via proposities@pmhinvestments.nl.

Laat het businessplan geen drempel vormen om ons te benaderen. Wij beschouwen een businessplan als een ‘praatdocument’ wat zich gedurende gesprekken verder moet vormen. Wij verwachten dan ook niet dat een eerste versie perfect dan wel geheel volledig is. Uiteraard gaan wij discreet met alle ontvangen informatie om en verstrekken dit niet aan derden zonder voorafgaande toestemming.

Voor urgente (herstructurerings)situaties kunt u ons altijd direct benaderen.