Investeringsproces

Ons investeringsproces kent globaal drie fasen:

“Ik kan de windrichting niet veranderen, maar ik kan wel mijn zeilen bijstellen om altijd mijn bestemming te bereiken.”

- Jimmy Dean

Investering

In deze fase beoordelen wij het businessplan en bepalen we of wij de juiste investeerder zijn voor de realisatie ervan. Ook kijken we of we als investeerder en ondernemer (of management) bij elkaar passen. Deze fase kent een aantal stappen:

  • Beoordeling plan/memorandum en terugkoppeling
  • Bezoek en nadere kennismaking
  • Vervolgsessie(s) en aanvullend onderzoek
  • Overeenstemming indicatieve waardering en structuur
  • Opstellen Letter of Intent onder exclusiviteit
  • Due Diligence
  • Opstellen overeenkomsten
  • Transactie

Aandeelhouderschap

In deze fase is een investeringsmanager van PMH Investments actief betrokken bij de onderneming. Onder Werkwijze vindt u hierover meer informatie.

 

Exit

Wij hanteren geen rigide exit en zijn van mening dat dit situatieafhankelijk is. Wij kiezen nadrukkelijk voor een lange investeringshorizon om tot waardecreatie te komen.